-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 20. Luty 2019
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Główne
Grupy
Kącik dla rodziców
Dyżur wakacyjny
DYŻUR WAKACYJNY
W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU 2018 R.


02.07.2018 r. – 20.07.2018 r. Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Staszica 16

23.07.2018 r. – 10.08.2018 r. Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Prosta 24

13.08.2018 r. – 31.08.2018 r. Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Wyszyńskiego 7

Rodzice zainteresowani dyżurem wakacyjnym, proszeni są o zapisywanie dzieci u intendenta przedszkola w terminie do 26 czerwca 2018 r.


INFORMACJA DLA RODZICÓW (dotyczy dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny)


ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY


1. W dyżurze wakacyjnym mogą brać udział dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i klas „0” w szkołach podstawowych w Zielonce.
2. Rodzice dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystej placówce do dnia 26 czerwca 2018 r., podając termin pobytu na dyżurze.
3. Przy zapisie dziecka, rodzice składają wypełnioną WAKACYJNĄ KARTĘ DZIECKA. Formularz KARTY WAKACYJNEJ rodzice pobierają w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko ( u dyrektora, intendenta lub wychowawcy grupy) oraz na stronie internetowej przedszkola.
4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki, wypełnia WAKACYJNĄ KARTĘ DZIECKA do każdej placówki oddzielnie.
5. Wypełnione WAKACYJNE KARTY DZIECKA, dyrektor placówki macierzystej przekazuje dyrektorom dyżurujących przedszkoli dnia 29 czerwca 2018 r.
6. Opłatę za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego po wyliczeniu kwot u intendenta, rodzic wpłaca na wskazane rachunki bankowe placówek, w których będzie korzystał z dyżuru w terminach wskazanych poniżej:

KONTA BANKOWE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3:
90 1020 1042 0000 8802 0336 0203 (za godziny)
16 1020 1042 0000 8102 0336 0229 ( za żywienie)

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA DYŻUR W MP 3:
za lipiec – od dn. 02.07.2018 r. do dn. 13.07.2018r.
za sierpień – od dn. 01.08. do dn. 03.08.2018 r.

KONTA BANKOWE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4:
49 1020 1042 0000 8902 0335 9825 (za godziny)
59 1020 1042 0000 8502 0335 9841 ( za żywienie)

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA DYŻUR W MP 4:
od dn. 02.07.2018 r. do dn. 04.07.2018 r.

KONTA BANKOWE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5:
92 1020 1042 0000 8702 0330 4441 (za godziny)
88 1020 1042 0000 8402 0330 4466 ( za żywienie)

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA DYŻUR W MP 5:
od dn. 01.08.2018 r. do dn. 10.08.2018 r.

7. Nieuiszczenie opłat w podanych terminach, skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny.
8. Rodzice dzieci, korzystający z refundacji za posiłki powinni przedłożyć dyrektorowi stosowną decyzję z OPS.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 9,00 zł
Stawka żywieniowa za 2 posiłki wynosi 7,20 zł
Sawka godzinowa wynosi 1,00 zł (za każdą godzinę ponad czas bezpłatnego pobytu ) –nie dotyczy klas ‘0”
Koszt pobytu = stawka godzinowa x liczba zadeklarowanych godzin x liczba dni w miesiącu


OPŁATY ZA DYŻUR PROSIMY WPŁACAĆ NA WSKAZANE RACHUNKI BANKOWE KAŻDEGO PRZEDSZKOLA W PODANYCH TERMINACH .
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ZGŁOSZENIA ORAZ DOKONYWANIA OPŁAT.
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.