-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 19. Marzec 2018
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Główne
Grupy
Kącik dla rodziców
Dyżur wakacyjny
DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU 2017 R.


OPŁATY ZA DYŻUR PROSIMY WPŁACAĆ NA WSKAZANE PONIŻEJ ORAZ W KARCIE WAKACYJNEJ RACHUNKI BANKOWE KAŻDEGO PRZEDSZKOLA W TERMINACH KORZYSTANIA Z DYŻURU


01.07.2017 r. – 14.07.2017 r. Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Prosta 24
w dn. 17,18,19.07.2017 r. – dyżur pracowników MP 3 w siedzibie MP 5

KONTA BANKOWE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3:
90 1020 1042 0000 8802 0336 0203 (za godziny)
16 1020 1042 0000 8102 0336 0229 ( za żywienie)


20.07.2017 r. – 04.08.2017 r. Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Wyszyńskiego 7
KONTA BANKOWE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5:
92 1020 1042 0000 8402 0330 4441 (za godziny)
88 1020 1042 0000 8402 0330 4466( za żywienie)

07.08.2017 r. – 31.08.2017 r. Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Staszica 16
KONTA BANKOWE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4:
49 1020 1042 0000 8902 0335 9825 (za godziny)
59 1020 1042 0000 8502 0335 9841 ( za żywienie)

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY


1. W dyżurze wakacyjnym mogą brać udział dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i klas „0” w szkołach podstawowych w Zielonce.

2. Rodzice dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystej placówce, podając termin pobytu na dyżurze. 3. Przy zapisie dziecka, rodzice składają wypełnioną WAKACYJNĄ KARTĘ DZIECKA. Formularz KARTY WAKACYJNEJ rodzice pobierają w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki, wypełnia WAKACYJNĄ KARTĘ DZIECKA do każdej placówki oddzielnie.

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest podpisanie UMOWY z dyrektorem placówki, w której dziecko będzie odbywało dyżur. Formularz UMOWY jest do pobrania w placówce oraz na stronie internetowej przedszkola.

6. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki, podpisuje umowę z dyrektorem każdej placówki oddzielnie.

7. Wypełnione WAKACYJNE KARTY DZIECKA i podpisane przez rodziców UMOWY na dyżur wakacyjny, dyrektor placówki macierzystej przekazuje dyrektorom dyżurujących przedszkoli dnia 30 czerwca 2017 r. Podpisane przez dyrektorów umowy będą do odebrania przez rodziców w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

8. Opłatę za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego, rodzic wpłaca na wskazane rachunki bankowe placówek, w których odbywa dyżur, w terminach korzystania z dyżuru.

9. Rodzice dzieci, korzystający z refundacji za posiłki powinni przedłożyć dyrektorowi stosowną decyzję z OPS.

10. Zwrot należności za nieobecność dziecka na dyżurze odbędzie się na podstawie dostarczonego do placówki pisemnego oświadczenia o numerze konta bankowego.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 9,00 zł.
Koszt żywienia = 9,00 zł x liczba zadeklarowanych dni dyżuru
Sawka godzinowa wynosi 1,00 zł (za każdą godzinę ponad czas bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego
Koszt pobytu = stawka godzinowa(1,00 zł ) x liczba zadeklarowanych godzin x liczba dni dyżuru

PRZEDSZKOLA W CZASIE DYŻURU WAKACYJNEGO CZYNNE SĄ W GODZINACH 6.30 – 17.00


Pliki do pobrania • wakacyjna-karta-dziecka 3.docx - Pobierz
• wakacyjna-karta-dziecka 4.doc - Pobierz
• wakacyjna-karta-dziecka 5.doc - Pobierz
• oświadczenie – zwrot na konto - Pobierz
• umowa - Pobierz
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.