-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 12. Grudzień 2018
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Główne
Grupy
Kącik dla rodziców
Rekrutacja
Procedura rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/19 – Pobierz

Wniosek rekrutacyjny 2018/2019 – Pobierz

Oświadczenie, że dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej – Pobierz

Oświadczenie, że dziecko wychowywane jest przez jednego rodzica - Pobierz
Szanowni Państwo,

aby Wasze dziecko mogło kontynuować od 1 września 2017 r. edukację w jednym z publicznych przedszkoli lub oddziale przedszkolnym w szkole tzw. „0” prowadzonych przez Miasto Zielonka, warto zapoznać się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady postępowania i mogą być pomocne w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce. Kontynuacja dotyczy wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Zielonka.

Informacje ogólne

1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata(rocznik 2014), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat(rocznik 2011).
2. Od dnia 1 września 2017 r. dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2011):
a. jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne tzw.”0”;
b. na wniosek rodziców, może także rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeżeli korzystało w roku szkolnym 2016/2017 z wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Od dnia 1 września 2017 r. dziecko w wieku 3,4,5 lat (roczniki 2014-2012) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
4. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole tzw.”0” przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka:
a. dzieci 3,4 i 5 letnie w publicznym przedszkolu.
b. dzieci 6 letnie w oddziale przedszkolnym w szkole obwodowej tzw.”0” lub w przedszkolu. Uwaga: w oddziałach przedszkolnych w szkołach dzieci będą w grupach jednolitych wiekowo, natomiast w przedszkolach mogą się znaleźć w grupie mieszanej z dziećmi młodszymi.

Co należy zrobić

1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które chcą korzystać z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych Miasta Zielonka pobierają odpowiedni dokument zgłoszeniowy - deklarację kontynuacji na stronie internetowej miasta lub przedszkola, ewentualnie papierowy - w przedszkolu. Wypełniony dokument składają w formie papierowej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Zgłoszenie dziecka będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia go do przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci rocznika 2011 uczęszczających do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 pobierają deklarację kontynuacji, w terminie od 13 marca do 17 marca 2017 r. i wypełnioną składają w formie papierowej w powyższym terminie w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Jeżeli rodzic/opiekun wybierze kontynuację w oddziale przedszkolnym w szkole obwodowej to dyrektor przedszkola będzie zobowiązany do przekazania zgłoszenia dyrektorowi, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Złożenie deklaracji kontynuacji jest zobowiązaniem do podpisania z wybraną placówką umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
3. Rodzice/opiekunowie dzieci z rocznika 2012 – 2014, które uczęszczają do publicznego przedszkola pobierają deklarację kontynuacji w terminie od 13 marca do 17 marca 2017 r. i wypełnioną składają w formie papierowej w powyższym terminie w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Tym samym są zobowiązani do podpisania z przedszkolem umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci rocznika 2011, którzy chcą posłać dziecko do publicznej placówki prowadzonej przez Miasto Zielonka po raz pierwszy pobierają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole, w terminie od 13 marca do 17 marca 2017 r. w dowolnym przedszkolu, szkole lub ze strony Internetowej Urzędu Miasta Zielonka, ewentualnie dowolnej szkoły lub przedszkola, a następnie wypełniony składają w formie papierowej w obwodowej szkole. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole jest zobowiązaniem do podpisania z wybraną placówką umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez dyrektora. Uwaga: Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, których obwód należy do nowopowstałej Szkoły Podstawowej Nr 4 z siedzibą ul. Łukasińskiego 1/3, która zgodnie z reformą oświaty rozpocznie swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018, wnioski składają w Centrum Usług Wspólnych w Zielonce ul. Literacka 20 w pokoju 217 w celu ich rejestracji.

Uwaga: Aktualne obwody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępne są na stronie Internetowej BIP Urzędu Miasta Zielonka:
http://www.bip.zielonka.pl/upload/doc/2476_20170303_113356.pdf

Po zakończeniu powyższej procedury kontynuacji zostanie przeprowadzona procedura rekrutacji do miejskich przedszkoli- informacje dotyczące zasad postępowania oraz kryteriów będą ogłoszone na stronie Internetowej Miasta Zielonka

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Zielonka będzie procedowana nowa uchwała w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego(tzw. gminnych) oraz w postępowaniu uzupełniającym. Po jej uchwaleniu Burmistrz Miasta Zielonka wyda zarządzenie w sprawie terminów i kryteriów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Deklaracja kontynuacji - Pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole - Pobierz
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.